వేదుల నారాయణ శాస్త్రి
About
డా .వేదుల నారాయణ శాస్త్రి గారు చిన్న పిల్లల వైద్య నిపుణులు. ఎం.డి.పెడియాట్రిక్స్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ లో చదివారు. తిరుపతి లో పెడియాట్రిక్స్ ఆచార్యులు గాను, ప్రముఖ చిన్న పిల్లల వైద్య నిపుణులు గానూ సేవలందించారు, ఎనలేని కృషి చేశారు . ఈయన గొప్ప ప్రతిభ గల వైద్యుడు. కాకరపర్రు వాస్తవ్యుడు. వేదుల శ్రీరామచంద్ర కీర్తి గారి పుత్రుడు. రామకృష్ణ కవులలో రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి మనుమడు . వీరు 2002 నవంబర్ లో అరవై ఏళ్ల వయసులోనే కాలం చేశారు . ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు సాహిత్యంతో చాలా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి. రావూరి సుబ్బమ్మ గారి మనుమడు
జననం: 30-06-1943
మరణం: 10-11-2002
Contact Us :
Help us in improving this website! This website is a non-profit & non-commerical platform for all the aaramadravida group members. We are always open for suggestions and improvements. If you have anything comes in mind, please do not hesitate to reach below members :

1. ఆకుండి సూర్యనారాయణ     2.తాతపూడి కీర్తి    3.చర్ల సంజీవరావు

This website / forum is goverened by these policies.

aaramadravida.com 2022 © All Rights Reserved.